Kardynałowie i biskupi będą sądzeni w sprawach karnych przed Sądem Watykańskim

  • Do tej pory szefowie organów stali przed Sądem Kasacyjnym, w skład którego wchodzą m.in. kardynałowie
  • Franciszek zmienił regulamin, kierując się zasadą równości wszystkich członków kościoła
  • W innym dokumencie z 29 kwietnia Franciszek poruszył kwestię przejrzystości finansowej i zalecił personelowi watykańskiego złożenia oświadczenia, że ​​nie został ukarany ani nie jest przedmiotem śledztwa z powodu poważnych zarzutów.
  • Nowe dokumenty Franciszka to kolejny krok w działaniach, które rozpoczęły się na początku jego pontyfikatu, mając na celu zapewnienie pełnej przejrzystości finansów Watykanu.
  • Więcej informacji na stronie głównej Onet.pl

W dokumencie w postaci Motu proprio (dekretu utworzonego z inicjatywy papieża – redaktorów), który wszedł w życie 1 maja, Franciszek zmienił przepisy prawne dotyczące jurysdykcji Sądu Watykańskiego. Zgodnie z tą poprawką i za uprzednią zgodą Papieża sąd ten będzie mógł rozpoznawać sprawy kardynałów i biskupów dotyczące zwykłych przestępstw, a więc niezwiązanych z naruszeniem prawa kanonicznego. Oskarżony zostanie wtedy postawiony przed sądem, jak wszyscy inni.

Do tej pory takie sprawy trafiały do ​​Sądu Kasacyjnego, w skład którego wchodzą między innymi kardynałowie.

Franciszek zmienił regulamin, kierując się zasadą równości wszystkich członków Kościoła i faktem – przypomina sobie – „istnieje prawdziwa równość w godności i pracy wśród wszystkich wierzących”.

Papież Franciszek wydał dekret zwalczający korupcję w Watykanie

W innym dokumencie, datowanym na 29 kwietnia, Franciszek poruszył kwestię przejrzystości finansowej i zalecił pracownikom urzędu watykańskiego złożenie oświadczenia, że ​​nie zostali ukarani ani nie są przedmiotem śledztwa w związku z poważnymi zarzutami. Zakazał przyjmowania prezentów o wartości przekraczającej 40 euro.

W czwartek Watykan opublikował List apostolski Franciszka w formie zdania zatytułowanego „Przejrzystość w zarządzaniu finansami publicznymi”.

W dokumencie tym Papież przypomniał słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Łukasza: „Kto jest wierny w małej rzeczy, będzie i w wielkiej wierny; a kto jest nieuczciwy w małej, będzie nieuczciwy w wielkiej”.

Zgodnie z dekretem papieskim urzędnicy wszystkich szczebli kierownictwa Stolicy Apostolskiej, a także osoby pełniące funkcje administracyjne, prawne i nadzorcze, muszą podpisać oświadczenie stwierdzające, że nie mają prawomocnych wyroków lub nie są ścigani lub są objęte dochodzeniem w sprawie korupcji, fałszerstwa, terroryzmu, prania pieniędzy, wykorzystywania dzieci, oszustw, podatków.

Ponadto muszą zadeklarować, że nie mają oszczędności ani inwestycji w krajach o wysokim ryzyku prania pieniędzy / finansowania terroryzmu, rajów podatkowych lub interesów w firmach, które są sprzeczne z naukami społecznymi Kościoła.

W przedstawionym oświadczeniu musisz również upewnić się, że wszystkie zebrane nieruchomości, inne dobra i nagrody pochodzą z legalnych źródeł, a nie z przestępstwa.

Reszta artykułu znajduje się pod filmem.

Wszystkim pracownikom Watykanu nie wolno przyjmować prezentów o wartości przekraczającej 40 euro.

Nowy dokument przygotowany przez Franciszka to kolejny krok w działaniach zapoczątkowanych na początku jego pontyfikatu, mających na celu zapewnienie pełnej przejrzystości finansów Watykanu i zgodności z międzynarodowymi standardami.

W swoim motu proprio Papież wskazał, że dokument z maja 2020 roku reguluje kwestie przejrzystości i nadzoru w sprawach zamówień publicznych dla Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego.

„Ale – dodał – korupcja może objawiać się w różnych formach”, nie tylko w przetargach. Dlatego Papież wskazał, że należy podjąć kroki zapobiegające „konfliktom interesów, faworyzowaniu i wszelkiej korupcji”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.