Konstytucja francuska ma pierwszeństwo przed prawem Unii Europejskiej

Polityk Solidarności Polska zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformowano go o decyzji francuskiej Rady Państwa. Sebastian Caletta zwrócił uwagę, że Francja jest kolejnym krajem Unii Europejskiej, stwierdzając, że prawo krajowe jest ważniejsze niż przepisy prawa Unii Europejskiej.

Decyzja francuskich sędziów

„Francuska Rada Stanu stwierdziła wczoraj, że najwyższym prawem we Francji jest francuska konstytucja, w związku z czym Rada Stanu może dokonać kontroli legalności przepisów TSUE, chociaż nie zgodziła się z rządem, że TSUE przekroczył swoje uprawnienia w przypadek szczególny, czyli poza jego kompetencjami ”- pisze Caletta.

Serwis społecznościowy Facebook

Decyzja sędziów z Francji dotyczy zbierania danych o użytkownikach telefonów komórkowych przez operatorów telekomunikacyjnych. Informacje gromadzone przez zaangażowane firmy to między innymi Twoja lokalizacja. Zdaniem TSUE jest to sprzeczne z prawem Unii Europejskiej i tym samym nakazuje zaprzestanie takich działań. Jednak francuska Rada Stanu zdecydowała, że ​​francuska konstytucja unieważnia prawo Unii Europejskiej i zezwala firmom telekomunikacyjnym na dalsze gromadzenie danych.

Nie tylko we Francji

W swoim poście na Facebooku dotyczącym decyzji francuskich sędziów Caletta stwierdza, że ​​podobne decyzje zostały już podjęte w innych krajach Unii Europejskiej.

„To kolejny sąd w kraju UE w ostatnich miesiącach, który kwestionuje nałożenie przez TSUE zasady prawa UE na porządek konstytucyjny. Ostatnio orzekł to hiszpański Sąd Najwyższy, niemiecki Trybunał Konstytucyjny” – napisał wiceminister. .

Kalita zwraca również uwagę, że w tej sprawie wyraźnie widać problem wysiłków Unii Europejskiej, by zwiększyć swoje uprawnienia kosztem państw narodowych.

„TSUE i elita z Brukseli starają się ograniczyć suwerenność państw członkowskich w innych obszarach o dużym znaczeniu dla suwerenności państwa (bezpieczeństwo i sprawiedliwość) bez zmiany traktatów poprzez orzecznictwo, ale kraje te skutecznie się temu sprzeciwiają” – napisali przedstawiciele Wiceminister Sprawiedliwości.

Polska opozycja

Polityk zwrócił też uwagę, że podobny argument dotyczy Jego wykładnię prawa narzucił TSUE Dotyczy to również Polski. Chodzi o próby reformy sądownictwa, które są blokowane przez instytucje Unii Europejskiej i polską opozycję. Kalita wskazał na swoją rolę w próbach odmówienia suwerenności polskiego rządu.

„Nasza opozycja i część środowisk sędziowskich jest gotowa bezpłatnie oddać suwerenność Unii Europejskiej w imię własnych interesów i tym samym walczyć o zmianę rządu i utrudniać niezbędne reformy” – pisze Caletta.

Przeczytaj także:
“Smutny”. Kalita komentuje stanowisko posła PO
Przeczytaj także:
Solidarność Polski Niepodległej w wyborach? Wyraźna zapowiedź Kalety

Leave a Reply

Your email address will not be published.