Unia Europejska jest drugim co do wielkości niszczycielem lasów deszczowych [RAPORT]

Obejrzyj wideo
Czy powierzchnia lasów w Polsce już się powiększa? „Nigdy nie mieliśmy tylu drzew i tak małych lasów”

Raport Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (World Wildlife Fund) obejmuje lata 2005–2017. Został oparty na zdjęciach satelitarnych i badaniach przepływu handlu. Z raportu wynika, że ​​największymi niszczycielami lasów deszczowych są Chiny i Unia Europejska.

Anna Sosnowska w Green Morning Gazeta.plEkspert WWF: To ostatnia rozmowa. Morze Bałtyckie potrzebuje naszej pomocy

Unia Europejska odpowiada za kilka procent. Wylesianie światowych lasów deszczowych

Wysoki popyt na soję, olej palmowy, wieprzowinę, kakao i kawę przyczynia się do niszczenia lasów. Zwraca uwagę WWF Konsumpcja w Unii Europejskiej odpowiada za 16 proc. Wylesianie światowych lasów deszczowychZwiązane z handlem międzynarodowym. Można więc powiedzieć, że Unia Europejska pośrednio zwolniła 203 000 miejsc pracy. Hektar Lasy I emisje 116 milionów ton Nasycić.

Największym niszczycielem lasów deszczowych na świecie są Chiny. Ich udział w globalnym wylesianiu wynosi 24%. Indie (9%), Stany Zjednoczone (7%) i Japonia (5%) są za Unią Europejską.

Morze Bałtyckie jest w niebezpieczeństwie.  Pałac Kultury i Nauki zniknął. Do Morza Bałtyckiego. Martwe strefy to około 18 procent. morze

Polska jest jedną z ośmiu gospodarek Unii Europejskiej, które przyczyniły się do wylesiania

W latach 2005-2017 największe gospodarki Unii Europejskiej – Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Wielka Brytania i Włochy – były odpowiedzialne za 80 proc. Wylesiania przez Unię Europejską. Popyt na towary, takie jak soja i wieprzowina, jest również szkodliwy dla ekosystemów nieleśnych, takich jak łąki lub mokradła.

Jedna z głównych autorek raportu, Anke Schulmeister-Oldenhove, dyrektor biura ds. Polityki leśnej, powiedziała, że ​​wylesianie i transformacja ekosystemów na całym świecie napędzają kryzys klimatyczny i bioróżnorodność, niszcząc źródła utrzymania i zagrażając naszemu zdrowiu. WWF Do polityki europejskiej. „W tej chwili Unia Europejska jest częścią problemu, ale przy odpowiednim prawodawstwie możemy być częścią rozwiązania” – dodała.

Komisja Europejska zaproponuje nowe przepisy ograniczające ryzyko wylesiania

Komisja Europejska zamierza przedstawić propozycje nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących wylesiania. Raport WWF podkreśla pilną potrzebę wprowadzenia prawa uwzględniającego ogólny wpływ konsumpcji w Unii Europejskiej na lasy naszej planety i inne ekosystemy, takie jak łąki i tereny podmokłe.

Organizacja międzynarodowa oczekuje, że nowe prawo UE zagwarantuje, że produkty i towary, które przyczyniają się do wylesiania lub stwarzają ryzyko wylesiania, nie trafiają w pierwszej kolejności na rynek UE. WWF polega również na ścisłej współpracy Unii Europejskiej z innymi krajami w celu wspierania globalnych wysiłków na rzecz zaprzestania wylesiania, niszczenia przyrody i łamania praw człowieka.

Leave a Reply

Your email address will not be published.